Tin tức

Bạn hài lòng, chúng tôi hạnh phúc

Giờ xe chạy

Ngày Đăng : 03/01/2018 - 1:37 PM

                                BIỂU ĐỒ CHẠY XE TỪ TPHCM ĐI TỈNH GIA LAI, KON TUM VÀ NGƯỢC LẠI

 

Tuyến

TPHCM đi

Tỉnh về

Tài

Giờ

Điểm trả

Tài

Giờ

Điểm đón

1. Đức Long

1

18:30

Lệ Chí

1

18:30

Lệ Chí

2

19:00

Ia Sao

2

18:30

Ia Sao

3

19:30

 

3

18:30

 

2. Chư Sê

1

18:40

 

1

19:00

 

3. Ayun Pa

1

18:30

 

1

17:30

 

4. Đắk Đoa

1

18:15

Mang Yang

1

17:00

Mang Yang

5. An Khê

1

16:00

 

1

16:00

 

2

17:45

 

2

16:30

 

6. Kông Chro

1

17:30

Kông Chro

1

16:30

Kông Chro

7. Sơn Lang

1

17:25

Sơ Pai- Sơn Lang

1

16:30

Sơ Pai- Sơn Lang

8. K’Bang

2

17:50

 

2

15:30

 

9. Sa Thầy

1

18:00

Sa Thầy

1

18:00

Sa Thầy

10. Ngọc Hồi

1

17:15

Đăk Tô, Bờ Y

1

15:00

Đăk Tô, Bờ Y

11. Đăk Hà

1

18:15

 

1

18:15

 

12. Kon Plông

1

18:15

Măng Đen

1

16:00

Măng Đen

 

 

Các tin khác