Vận tải hành khách

Bạn hài lòng, chúng tôi hạnh phúc

Gia Nghĩa

Tuyến: BẾN XE MIỀN ĐÔNG BẾN XE ĐỨC LONG GIA LAI

* Giờ khởi hành:

Tại BẾN XE MIỀN ĐÔNG

Tại BẾN XE ĐỨC LONG GIA LAI

Tài

Giờ khởi hành

Tài

Giờ khởi hành

Tài 1

 

Tài 1

 

Tài 2

 

Tài 2

 

Tài 3

 

Tài 3

 

* Giá vé:

  • Xe Limousin 22 phòng:                       đồng/vé
  • Xe Vip 34 phòng:                                  đồng/vé
  • Xe 40 giường thường:                         đồng/vé

* Điện thoại đặt vé:

Tại TPHCM:                    0907 222 777 – (082) 3511 8888

Tại Gia Lai:

Đức Long:

Lệ Chí:

Ia Sao:

 

Tuyến TP.HCM

(028) 3511 8888