Vận tải hành khách

Bạn hài lòng, chúng tôi hạnh phúc

Ia Sao

GIỜ KHỞI HÀNH

 

Tài Tại BX. Miền Đông Tài Tại BX. Đức Long
          Tài 1 (Lệ Chí) 18h40           Tài 1 (Lệ Chí) 18h30
          Tài 2 (Ia Sao) 19h15           Tài 2 (Ia Sao) 18h30
          Tài 3 19h30           Tài 3 18h30

 

GIÁ VÉ: 250.000 đồng/vé

 

ĐIỆN THOẠI ĐẶT VÉ

 

1. Tại TPHCM:

     * (028) 3511 8888 - (028) 3511 9928

     * (028) 3511 9497 - 0907 222 777

     * (028) 3511 9927 - (028) 3511 9931

     * 0914 112 072

2. Tại tỉnh Gia Lai:

     * (0269) 2471 996 (BX. ĐỨC LONG)

     * (0269) 3888 996 - (0269) 3888 996

     * 0919 352 579

     * 0981 67 87 37 (IASAO)

 

XÃ IA SAO - GIA LAI

 

Tuyến TP.HCM

(028) 3511 8888