Vận tải hàng hóa

Bạn hài lòng, chúng tôi hạnh phúc

CÔNG TY TNHH VIỆT TÂN PHÁT

 

I. QUY ĐỊNH KHI GỬI HÀNG

 

- Quý khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về tính trung thực khi kê khai hàng hóa làm thủ tục gửi hàng.

- Hàng hóa phải có hóa đơn chứng từ hơp pháp, hợp lệ.

- Gói bọc cẩn thận, hướng dẫn chiều đứng của hàng hóa (nếu có bằng cách đánh mũi tên quy định chiều đứng lên thùng hàng,

kiện hàng hay gói hàng) nhằm đảm bảo an toàn cho hàng hóa.

- Không gửi kèm tiền, vàng, điện thoại di động trong hàng hóa.

- Thông báo cho nhân viên của Công ty đối với trường hợp hàng hóa dể vỡ, dễ đổ và hàng hóa có giá trị trên 2.000.000 đồng.

- Không gửi các loại hàng hóa, tài liệu mà Nhà nước cấm lưu thông, hàng hóa gây nguy hại cho người xung quanh, cho nhân viên

và phương tiện vận chuyển của Công ty, hàng dễ cháy nổ.

- Ghi đầy đủ thông tin gồm tên, địa chỉ, số điện thoại của người gửi và nhận lên hàng hóa.

- Khách hàng vui lòng cùng với nhân viên Công ty cân ký khi gửi hàng.

- Khách hàng phải tự đảm bảo về việc đóng bao, đóng kiện cho hàng hóa của mình.

- Khi gửi hàng xong quý khách vui lòng thông báo cho người nhận để người nhận chủ động tới điểm nhận hàng để nhận hàng.

- Yêu cầu nhân viên nhận hàng cung cấp biên lai đầy đủ thông tin về hàng hóa.

 

II. QUY ĐỊNH KHI NHẬN HÀNG

 

- Khách hàng phải đem theo CMND khi nhận hàng.

- Cung cấp họ và tên, số điện thoại người nhận ghi trên hàng hóa cho nhân viên công ty.

- Thời gian nhận hàng: 6h00 đến 19h00 hằng ngày.

- Khi nhận nếu nghi ngờ có sự thất thoát hàng hóa thì khách hàng có thể yêu cầu nhân viên cân ký dể xác nhận. Trường hợp thiếu

trọng lượng so với khi gửi khách hàng phải yêu cầu nhân viên lập biên bản để làm cơ sở giải quyết.

- Quá 03 ngày tính từ ngày gửi hàng mà người nhận không đến nhận hàng, nếu xảy ra tình trạng hư hỏng, mất mát hàng hóa thì

công ty không giải quyết bất kỳ khiếu nại, thắc mắc nào.

- Hàng để quá 03 ngày tính từ ngày gửi Công ty sẽ tính thêm tiền lưu kho. Tiền lưu kho được tính bằng 10% tiền cước/ ngày.

Đối với xe máy thì tính theo tiền cước gửi xe qua đêm.

- Kiểm tra hàng ngay sau khi nhận hàng tại Công ty.

 

 

Nhận vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm và bưu kiện từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các Tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum...) và ngược lại. 

Địa điểm nhận và giao hàng: 214 Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Công ty TNHH Việt Tân Phát

Tuyến TP.HCM

(028) 3511 8888