Vận tải hành khách

Bạn hài lòng, chúng tôi hạnh phúc

Các bến xe chính ở Kon Tum

Ngày Đăng : 27/06/2019 - 2:41 PM
- Tuyến đường từ TP.HCM đi Kon Tum và từ Kon Tum đi TP.HCM - Giá vé, thời gian dự kiến khởi hành của từng bến

Các bến xe chính ở Gia Lai

Ngày Đăng : 26/06/2019 - 8:41 AM
- Tuyến đường từ TP.HCM đi Gia Lai và từ Gia Lai đi TP.HCM - Giá vé, thời gian dự kiến của các chuyến xe

Đi chuyến ngày

Ngày Đăng : 03/01/2018 - 1:59 PM
- Hành khách có trách nhiệm xuất trình vé cho nhân viên kiểm soát tại bến xe và trên tuyến xe. - Trước 2 giờ xe xuất bến quý khách có thể đổi hoặc trả lại vé đã mua..